Faust desde l'Opera de Paris

HORARIS

Dijous/ Jueves/ Thursday – 13/01/22

18:00 h (VOSE)

Faust desde l’Opera de Paris

FAUST, nova producció de l’Òpera de París. Aquesta òpera clàssica de Gounod és una revisitació del director alemany Tobias Kratzer. “El treball de Kratzer recrea un ambient fantasmàtic i versemblant alhora i, en conjunt, és un homenatge sincer a la capital francesa.” (Opera Actual) Una nova producció multimèdia de gran força visual que mostra l’obsessió de la societat contemporània per l’eterna joventut i que planteja una pregunta universal: què faries si poguessis tornar a ser jove?

Sinopsi

El Faust alemany de Goethe està obsessionat amb les coses de la vida i el coneixement del món. El Faust francès de Gounod està obsessionat amb la seva joventut i vol recuperar-la. La visió del director alemany Tobias Kratzer emfatitza, en aquest darrer, l’obsessió de Faust per la joventut, com una metàfora de la societat actual. En una producció multimèdia, íntegrament filmada i pensada per a la gran pantalla, amb el tenor més famós de la seva generació, Benjamin Bernheim, al paper principal, Ermonela Jaho com Marguerite, Christian Van Horn com Mephisto, i Florian Sempey com Valentin, el germà de Marguerite.

Fitxa Tècnica

Durada: 3h25

Llibret: Jules Barbier y Michel Carré

Director musical: Lorenzo Viotti

Director d’escena: Tobias Kratzer

Escenografía: Rainer Sellmaier

Vestuario: Rainer Sellmaier

Il·luminació: Michael Bauer

Director de cors: José Luis Basso

Any: 2021

Repartiment:  Benjamin Bernheim, Christian Van Horn, Ermonela Jaho, Florian Sempey, Christian Helmer, Michèle Losier, Sylvie Brunet‑Grupposo

Idioma: Francès

Faust desde la Opera de Paris

FAUST, nueva producción de la Ópera de París. Esta ópera clásica de Gounod es una revisitación del director alemán Tobias Kratzer. “El trabajo de Kratzer recrea un ambiente fantasmático y verosímil a la vez y, en conjunto, es un homenaje sincero a la capital francesa.” (Opera Actual) Una nueva producción multimedia de gran fuerza visual que muestra la obsesión de la sociedad contemporánea por la eterna juventud y que plantea una pregunta universal: ¿qué harías si pudieras volver a ser joven?

Sinopsis

El Fausto alemán de Goethe está obsesionado con las cosas de la vida y el conocimiento del mundo. El Fausto francés de Gounod está obsesionado con su juventud y quiere recuperarla. La visión del director alemán Tobias Kratzer enfatiza, en este último, la obsesión de Fausto por la juventud, como una metáfora de la sociedad actual. En una producción multimedia, íntegramente filmada y pensada para la gran pantalla, con el tenor más famoso de su generación, Benjamin Bernheim, en el papel principal, Ermonela Jaho como Marguerite, Christian Van Horn como Mephisto, y Florian Sempey como Valentin, el hermano de Marguerite.

Ficha Técnica

Durada: 3h25

Libreto: Jules Barbier y Michel Carré

Director musical: Lorenzo Viotti

Director de escena: Tobias Kratzer

Escenografía: Rainer Sellmaier

Vestuario: Rainer Sellmaier

Iluminación: Michael Bauer

Director de coros: José Luis Basso

Año: 2021

Repartiment:  Benjamin Bernheim, Christian Van Horn, Ermonela Jaho, Florian Sempey, Christian Helmer, Michèle Losier, Sylvie Brunet‑Grupposo

Idioma: Francès

Faust from de Opera de Paris

Paris Opera. This classic Gounod opera is a revisitation of the German director Tobias Kratzer. “Kratzer’s work recreates a fantasy and plausible atmosphere at the same time and, altogether, it is a sincere tribute to the French capital.” (Opera Actual) A new multimedia production of great visual strength that shows the obsession of contemporary society for eternal youth and that raises a universal question: what would you do if you could be young again?

Synopsis

Goethe’s German Faust is obsessed with the things of life and the knowledge of the world. Gounod’s French Faust is obsessed with his youth and wants to get it back. The vision of the German director Tobias Kratzer emphasizes, in the latter, Faust’s obsession with youth, as a metaphor for today’s society. In a multimedia production, entirely filmed and thought for the big screen, with the most famous tenor of his generation, Benjamin Bernheim, in the title role, Ermonela Jaho as Marguerite, Christian Van Horn as Mephisto, and Florian Sempey as Valentin, the brother. by Marguerite.

Technical Details

Lenght: 3h25

Libreto: Jules Barbier y Michel Carré

Musical Director: Lorenzo Viotti

Stage Director: Tobias Kratzer

Set Designer: Rainer Sellmaier

Costumes: Rainer Sellmaier

Lightning: Michael Bauer

Choir Director: José Luis Basso

Year: 2021

Cast:  Benjamin Bernheim, Christian Van Horn, Ermonela Jaho, Florian Sempey, Christian Helmer, Michèle Losier, Sylvie Brunet‑Grupposo

Language: Francès

Faust desde l’Opera de Paris