HORARIS

Dijous/ Jueves/ Thursday – 27/01/22

18:00 h (VOSE)

La Traviata (Teatro d’Opera di Roma)

L’òpera La Traviata, creada per Giuseppe Verdi, es va estrenar el 6 de març de 1853 al teatre La Fenice de Venècia…i va ser un desastre total. Avui dia és una de les òperes més populars i més interpretades del món. L’amor impossible entre una cortesana i un jove burgès al segle XIX exposa una vegada més el problema de la societat del què diran, en què la respectabilitat i les aparences són més importants que l’amor i la seva essència.
Al podi de l’Orquestra del Teatre dell’Opera de Roma, el seu director musical, el mestre Daniele Gatti, dirigeix ​​l’òpera, mentre que Mario Martone signa la direcció i les escenes d’aquesta nova òpera-films amb un llibret inspirat a La Dama de les Camèlies d’Alexandre Dumas fill.

Aquesta producció es va gravar sense públic, cosa que li va permetre a l’escenògraf utilitzar el teatre en la seva totalitat. A la platea, les llotges, les escales, el saló de descans, els passadissos, es converteixen en un escenari que porta l’espectador a una experiència immersiva, cara a cara amb els protagonistes i gairebé xoquen amb els assistents a les festes i fins i tot a lhabitació on es desenvolupa la tràgica escena final. Una nova manera de descobrir aquesta obra llegendària.

Sinopsi

Violetta Válery és la protagonista de l’obra, una noia enamorada d’Alfredo Gemont, i enferma de tuberculosi. Ella intenta allunyar-se d’Alfredo però ell li mostra el seu amor sincer, i ella accedeix a marxar amb ell a una vila als voltants de París. El pare d’Alfredo arriba i demana a Violetta que renunciï al seu fill i l’abandoni perquè està convençut que està amb ell pels diners. Violetta, desolada, accepta marxar. Alguns mesos després, Violetta està molt enferma i abandonada per tothom. Germont explica la veritat de la fugida a Alfredo i aquest es dirigeix a veure-la. Quan per fi arriba Alfredo, aquest demana a Violetta que el perdoni. Un darrer esclat de vitalitat sembla animar-la, però poc desprès cau morta.

Fitxa Tècnica

Durada: 2h05

Director musical: Daniele Gatti

Director d’escena: Mario Martone

Director de cor: Roberto Gabbiani

Coreografia: Eleonora Abbagnato, Michela Lucenti

Repartiment: Lisette Oropesa, Saimir Pirgu. Roberto Frontali, Anastasia Boldyreva, Roberto Accurso. Angela Schisano. Arturo Espinosa. Rodrigo Ortiz. Andrii Ganchuk, Michael Alfonsi, Leo Paul Chiarot, Francesco Luccioni.

Any: 2020

La Traviata (Teatro d’Opera di Roma)

La ópera La Traviata, creada por Giuseppe Verdi, se estrenó el 6 de marzo de 1853 en el teatro La Fenice de Venecia…y fue un desastre total. Hoy en día es una de las óperas más populares y más interpretadas del mundo. El amor imposible entre una cortesana y un joven burgués en el siglo XIX expone una vez más el problema de la sociedad del “qué dirán”, en la que la respetabilidad y las apariencias son más importantes que el amor y su esencia.
En el podio de la Orquesta del Teatro dell’Opera de Roma, su director musical, el maestro Daniele Gatti, dirige la ópera, mientras que Mario Martone firma la dirección y las escenas de esta nueva ópera-films con un libreto inspirado en La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas hijo.

Esta producción se grabó sin público lo que le permitió al escenógrafo utilizar el teatro en su totalidad. En la platea, los palcos, las escaleras, el salón de descanso, los pasillos, se convierten en un escenario que lleva al espectador a una experiencia inmersiva, cara a cara con los protagonistas y casi chocan con los asistentes a las fiestas e incluso en la habitación donde se desarrolla la trágica escena final. Una nueva manera de descubrir esta obra legendaria.

Sinopsis

Violetta Válery és la protagonista de l’obra, una noia enamorada d’Alfredo Gemont, i malalta de tuberculosi. Ella intenta allunyar-se d’Alfredo però ell li mostra el seu amor sincer, i ella accedeix a marxar amb ell a una vila als voltants de París. El pare d’Alfredo arriba i demana a Violetta que renunciï al seu fill i l’abandoni perquè està convençut que està amb ell pels diners. Violetta, desolada, accepta marxar.Alguns mesos després, Violetta està molt malalta i abandonada per tothom. Germont explica la veritat de la fugida a Alfredo i aquest es dirigeix a veure-la. Quan per fi arriba Alfredo, aquest demana a Violetta que el perdoni. Un darrer esclat de vitalitat sembla animar-la, però poc desprès cau morta.

Ficha Técnica

Duración: 2h05

Director musical: Daniele Gatti

Director de escena: Mario Martone

Director de coro: Roberto Gabbiani

Coreografía: Eleonora Abbagnato, Michela Lucenti

Reparto: Lisette Oropesa, Saimir Pirgu. Roberto Frontali, Anastasia Boldyreva, Roberto Accurso. Angela Schisano. Arturo Espinosa. Rodrigo Ortiz. Andrii Ganchuk, Michael Alfonsi, Leo Paul Chiarot, Francesco Luccioni

Año: 2020

La Traviata (Teatro d’Opera di Roma)

The opera La Traviata, created by Giuseppe Verdi, premiered on March 6, 1853 at the La Fenice theater in Venice…and it was a total disaster. Today it is one of the most popular and most performed operas in the world. The impossible love between a courtesan and a young bourgeois in the 19th century exposes once again the problem of the society of “what will they say”, in which respectability and appearances are more important than love and its essence.
On the podium of the Orchestra of the Teatro dell’Opera in Rome, its musical director, maestro Daniele Gatti, conducts the opera, while Mario Martone signs the direction and scenes of this new opera-film with a libretto inspired by The Lady of the Camellias of Alejandro Dumas son.

This production was recorded without an audience which allowed the set designer to use the theater in its entirety. In the stalls, the boxes, the stairs, the rest room, the corridors, become a stage that takes the viewer to an immersive experience, face to face with the protagonists and almost collide with partygoers and even in the room where the tragic final scene takes place. A new way to discover this legendary work.

Synopsis

Violetta Válery is the protagonist of the play, a bride in love with Alfredo Gemont, and ill with tuberculosis. She tries to allunyar-se d’Alfredo but he shows his sincere love for her, and she agrees to marxar with him to a village with the voltants in Paris. Alfredo’s father arrives and asks Violetta to give up her husband and abandon him because he is convinced that she is with the diners. Violetta, devastated, accepts Marx. Some months later, Violetta is very ill and abandoned by everyone. Germont explains the truth of her escape to Alfredo and this is directed to veure-la. Quan per fi upstairs Alfredo, he asks Violetta to forgive him. A darrer esclat de vitalitat seems to cheer her up, but soon after she causes her death.

Technical Details

Lenght: 2h05

Musical Director: Daniele Gatti

Stage Director: Mario Martone

Choirmaster: Roberto Gabbiani

Costumes: Ezio Frigerio, Mauro Pagano

Coreography: Eleonora Abbagnato, Michela Lucenti

Cast: Lisette Oropesa, Saimir Pirgu. Roberto Frontali, Anastasia Boldyreva, Roberto Accurso. Angela Schisano. Arturo Espinosa. Rodrigo Ortiz. Andrii Ganchuk, Michael Alfonsi, Leo Paul Chiarot, Francesco Luccioni

Year: 2020

La Traviata (Teatro d’Opera di Roma)