Las dos caras de la justicia a Sitges

Horaris / Entrades


Dijous/ Jueves/ Thursday- 18/01/2024


(VE): En Castellà

(CAT): En Català

(VOSE): Versió Original Subtitulada en Castellà

(VOSI): Versió Original Subtitulada en Anglés

La justícia restaurativa ofereix a víctimes i agressors l’oportunitat de dialogar en un entorn segur sota la supervisió de professionals i voluntaris. Nassim, Thomas i Issa, sentenciats per robatoris amb violència, es veuen les cares amb Grégoire, Nawelle i Sabine, víctimes del mateix delicte. Mentrestant, la jove Chloé, víctima de violació, s’ha de retrobar amb el passat. Pel camí, tots experimenten la ira i l’esperança, el silenci i la paraula, les aliances i les ruptures. La confiança recobrada. I, al final del camí, potser, la reparació de l’ànima

Ref: Las dos caras de la justicia a Sitges

La justicia restaurativa ofrece a víctimas y agresores la oportunidad de dialogar en un entorno seguro, bajo la supervisión de profesionales y voluntarios. Nassim, Thomas e Issa, sentenciados por robos con violencia, se ven las caras con Grégoire, Nawelle y Sabine, víctimas de ese mismo delito. Entretanto, la joven Chloé, víctima de violación, debe reencontrarse con su pasado. Por el camino, todos ellos experimentan la ira y la esperanza, el silencio y la palabra, las alianzas y las rupturas. La confianza recobrada. Y, al final del camino, quizá, la reparación del alma

.

Restorative justice offers victims and offenders the opportunity to dialogue in a safe environment, under the supervision of professionals and volunteers. Nassim, Thomas and Issa, sentenced for violent robberies, face Grégoire, Nawelle and Sabine, victims of the same crime. Meanwhile, young Chloé, a rape victim, must reconnect with her past. Along the way, they all experience anger and hope, silence and words, alliances and ruptures. Confidence regained. And, at the end of the road, perhaps, the repair of the soul


Fitxa Tècnica/ Technical Details

Calificació/Calificación/ Age Rating: +16 anys
Gènere/ Género/ Genre: Drama
Durada/ Duración/ Running Time: 
118′
Director:  Jeanne Herry
Idioma original/ Original Language:
 Francès/ Francés/ French
País/ Country: 
França/ Francia/ France
Any/ Año/ Year: 
2022
IMDB


Las dos caras de la justicia a Sitges

Altres pel·lícules en cartellera