Mediterraneo al Cicle Gaudí d'abril

HORARIS/ HORARIOS/ TIMES

Dijous/ Jueves/ Thursday – 21/04/22

20:30 h

Mediterraneo al Cicle Gaudí d’abril

Nominada a 10 Premis Gaudí, incloent a Millor pel·lícula en llengua no catalana. 

Guanyadora de tres Premis Goya: Millor fotografia, Millor direcció de producció i Millor cançó. 

Nominada a tres Premis Forqué, incloent a Millor pel·lícula.

Nominada a Millor actor (Eduard Fernández) als Premis Feroz.

Per portar el timó de MEDITERRANEO vam pensar en Marcel Barrena (Mon Petit, 2012; 100 Metres, 2016) un director que ha demostrat en diverses ocasions la seva capacitat de explicar històries humanes amb la proximitat o distància que aquestes requereixen. També sabíem que era imprescindible
treballar mà a mà amb les persones reals, amb la gent que havia viscut aquesta història. Camps i tot l’equip de Open Arms han estat els nostres millors aliats i assessors per conèixer els detalls de la història i assegurar el rigor del guió. També comptem amb el suport incondicional de Santi Palacios, el fotògraf espanyol guanyador del World Press Photo que va retratar de primera mà la història.

Sinopsi

Tardor 2015. Dos socorristes, Oscar
(Eduard Fernández) i Gerard (Dani Rovira), viatgen fins a Lesbos (Grècia) impactats per la fotografia d’un nen ofegat a les aigües del Mediterrani. En arribar descobreixen
una realitat esglaiadora: cada dia milers de persones arrisquen els seus
vides al mar fugint de conflictes armats sense que ningú exerceixi tasques de rescat. Al costat d’Esther (Anna Castillo) i Nico (Sergi López) crearan un equip de salvament amb què intentaran fer front a la situació i inevitablement faran visible una realitat que afecta tota Europa.
MEDITERRANEO és una batalla per
la supervivència, una lluita en què
cada vida compta.

Fitxa Tècnica

Calificació: 12 anys

Gènere:  Drama

Durada: 112′

Director: Marcel Barrena

Any: 2020

Repartiment: Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López, Alex Monner, Melika Foroutan, Giota Festa.

Idioma original: Castellà

País: Espanya

IMDB

Mediterraneo en el Ciclo Gaudí de abril

Nominada a 10 Premis Gaudí, incluyendo a Mejor película en lengua no catalana.

Ganadora de tres Premios Goya: Mejor fotografia, Mejor dirección de producción i Mejor canción

Nominada a tres Premios Forqué, incluyendo a Mejor película.

Nominada a Mejor actor (Eduard Fernández) a los Premis Feroz.

Para llevar el timón de MEDITERRÁNEO pensamos en Marcel Barrena (Mon Petit, 2012; 100 Metros, 2016) un director que ha demostrado en varias ocasiones su capacidad de contar historias humanas con la proximidad o distancia que estas requieren. También sabíamos que era imprescindible trabajar mano a mano con las personas reales, con la gente
que había vivido esta historia. Camps y todo el equipo de Open Arms han sido nuestros mejores aliados y asesores para conocer los pormenores de la historia y asegurar el rigor del guión. También contamos con el apoyo incondicional de Santi Palacios, el fotógrafo español ganador del World Press Photo que retrató de primera mano la historia.

Sinopsis

Otoño 2015. Dos socorristas, Oscar
(Eduard Fernández) y Gerard (Dani
Rovira), viajan hasta Lesbos (Grecia)
impactados por la fotografía de un
niño ahogado en las aguas del
Mediterráneo. Al llegar descubren
una realidad sobrecogedora: cada
día miles de personas arriesgan sus
vidas en el mar huyendo de conflictos
armados sin que nadie ejerza labores
de rescate. Junto a Esther (Anna Castillo) y Nico (Sergi López) crearán un equipo de salvamento con el que intentarán hacer frente a la situación e inevitablemente harán visible una realidad que afecta a toda Europa.
MEDITERRÁNEO es una batalla por
la supervivencia, una lucha en la que
cada vida cuenta.

Ficha Técnica

Calificación: 12 años

Género: Drama

Duración: 112′

Dirección:  Marcel Barrena

Año: 2020

Reparto:  Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López, Alex Monner, Melika Foroutan, Giota Festa.

Idioma original: Castellano

País: España

IMDB

Mediterraneo at the Cicle Gaudí of April

Nominated for 10 Gaudí Awards, including Best Film in a non-Catalan language.

Winner of three Goya Awards: Best Photography, Best Production Direction and Best Song.

Nominated for three Forqué Awards, including Best Film.

Nominated for Best Actor (Eduard Fernández) at the Feroz Awards.

To take the helm of MEDITERRÁNEO we think of Marcel Barrena (Mon Petit, 2012; 100 Meters, 2016), a director who has repeatedly demonstrated his ability to tell human stories with the proximity or distance that they require. We also knew that it was essential to work hand in hand with real people, with people who had lived this story. Camps and the entire Open Arms team have been our best allies and advisers to learn the details of the story and ensure the rigor of the script. We also have the unconditional support of Santi Palacios, the World Press Photo-winning Spanish photographer who captured the story first-hand.

Synopsis

Fall 2015. Two lifeguards, Oscar
(Eduard Fernandez) and Gerard (Dani
Rovira), travel to Lesbos (Greece)
shocked by the photograph of a
child drowned in the waters of the
Mediterranean. Upon arrival they discover an overwhelming reality: each day thousands of people risk their lives at sea fleeing conflict
armed without anyone doing work
rescue. Along with Esther (Anna Castillo) and Nico (Sergi López) will create a team of rescue with which they will try to face the situation and inevitably mind will make visible a reality that affects all of Europe.
MEDITERRANEAN is a battle for
survival, a struggle in which every life counts.

Technical Details

Age Rating: 12 Years

Genre: Drama

Lenght: 112′

Direction:  Marcel Barrena

Year: 2020

Cast:  Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López, Alex Monner, Melika Foroutan, Giota Festa.

Original Language: Spanish

Country: Spain

IMDB

Mediterraneo (Cicle Gaudí)

Mediterraneo al Cicle Gaudí d’abril