Romeo et Juiette un matí al ballet

HORARIS

Diumenge/ Domingo/ Sunday – 30/01/22

11:00 h (VOSE)

Romeo et Juiette un matí al ballet

Cinema Prado Sitges us proposa passar un matí de diumenge gaudint d’un dels millors espectacles de ballet del món directament des de l’Òpera de París. En aquesta producció de Romeu i Julieta que restitueix la passió al drama shakesperià, s’entremesclen l’esplendor i la violència amb la truculència i la bellesa. Seguint escrupolosament la partitura de Prokófiev, molt propera a l’obra original, el coreògraf va produir una versió en què “el jove es converteix en home” davant d’una apassionada Julieta que, tot just sortint de la infància, també es converteix tràgicament en dona El seu amor no pot ser declarat obertament, ja que les seves respectives famílies, els Montesco i els Capuleto, estan enfrontats per una enemistat ancestral.

Sinopsi

La història de Romeu i Julieta és ben coneguda. Dos joves que viuen una història d’amor que pretén superar l’odi que oposa les dues famílies. El coreògraf Rudolf Nuréyev va crear aquest ballet de 3 actes per a l’Òpera de París el 1984 amb música de Serguei Prokófiev, i amb una fidelitat absoluta a l’obra de teatre. Va concebre la seva coreografia per servir en tot moment el text de Shakespeare, plasmant la passió que sentia el dramaturg pel teatre, en una Verona magníficament reconstruïda.

A cada pas de ball, a cada sol, a cada pas de deux, la coreografia aconsegueix suscitar emocions i sentiments, i realçar l’amor, la bellesa i també l’humor i l’alegria, la passió i la violència.

Els espectaculars decorats que ens traslladen a Verona, els vestits sumptuosos i la magnífica música de Prokófiev completen el conjunt d’aquest ballet, una veritable obra mestra, on tot es reuneix perquè aquesta història d’amor eterna ens maravilli i ens emocioni.

Fitxa Tècnica

Durada: 2h35

Director musical: Vello Pähn

Director d’escena: Rudolf Nureyev

Escenografía: Ezio Frigerio

Coreografia: Rudolf Nureyev

Il·luminació: Vinicio Cheli

Vestuari: Ezio Frigerio, Mauro Pagano

Any: 2020

Romeo et Juiette, una mañana en el ballet

Cinema Prado Sitges os propne pasar una mañana de domingo disfrutando de uno de los mejores espectaculos de ballet del mundo directamente desde la Ópera de París. En esta producción de Romeo y Julieta que restituye la pasión al drama shakesperiano, se entremezclan el esplendor y la violencia con la truculencia y la belleza. Siguiendo escrupulosamente la partitura de Prokófiev, muy cercana a la obra original, el coreógrafo produjo una versión en la que “el joven se convierte en hombre” frente a una apasionada Julieta que, apenas saliendo de la infancia, también se convierte trágicamente en mujer. Su amor no puede ser declarado abiertamente, ya que sus respectivas familias, los Montesco y los Capuleto, están enfrentados por una enemistad ancestral.

Sinopsis

La historia de Romeo y Julieta es bien conocida. Dos jóvenes que viven una historia de amor que pretende superar el odio que opone a sus dos familias. El coreógrafo Rudolf Nuréyev creó este ballet de 3 actos para la Ópera de París en 1984 con música de Serguei Prokófiev, y con una fidelidad absoluta a la obra de teatro. Concibió su coreografía para servir en todo momento el texto de Shakespeare, plasmando la pasión que sentía el dramaturgo por el teatro, en una Verona magníficamente reconstruida.

En cada paso de baile, en cada solo, en cada pas de deux, la coreografía logra suscitar emociones y sentimientos, y realzar el amor, la belleza y también el humor y la alegría, la pasión y la violencia.

Los decorados espectaculares que nos trasladan a Verona, los trajes suntuosos y la magnífica música de Prokófiev completan el conjunto de este ballet, una verdadera obra maestra, donde todo se reúne para que esta historia de amor eterna nos maraville y nos emocione.

Ficha Técnica

Duración: 2h35

Director musical: Vello Pähn

Director de escena: Rudolf Nureyev

Escenografía: Ezio Frigerio

Coreografía: Rudolf Nureyev

Iluminación: Vinicio Cheli

Vestuario: Ezio Frigerio, Mauro Pagano

Año: 2020

Romeo et Juliette a ballet matinee

Paris Opera. This classic Gounod opera is a revisitation of the German Cinema Prado Sitges invites you to spend a Sunday morning enjoying one of the best ballet shows in the world directly from the Paris Opera. In this production of Romeo and Juliet that restores passion to Shakespearean drama, splendor and violence are intermingled with truculence and beauty. Scrupulously following Prokofiev’s score, very close to the original work, the choreographer produced a version in which “the young man becomes a man” opposite a passionate Juliet who, just emerging from childhood, also tragically becomes a woman. Their love cannot be openly declared, as their respective families, the Montagues and the Capulets, are at odds with an age-old enmity.

Synopsis

The story of Romeo and Juliet is well known. Two young people who live a love story that aims to overcome the hatred that opposes their two families. Choreographer Rudolf Nureyev created this 3-act ballet for the Paris Opera in 1984 with music by Sergei Prokofiev, and with absolute fidelity to the play. He conceived his choreography to serve Shakespeare’s text at all times, capturing the playwright’s passion for the theater, in a magnificently reconstructed Verona.

In each dance step, in each solo, in each pas de deux, the choreography manages to arouse emotions and feelings, and enhance love, beauty and also humor and joy, passion and violence.

The spectacular sets that take us to Verona, the sumptuous costumes and the magnificent music of Prokofiev complete the ensemble of this ballet, a true masterpiece, where everything comes together so that this eternal love story amazes and moves us.

Technical Details

Lenght: 2h35

Musical Director: Vello Pähn

Stage Director: Rudolf Nureyev

Set Designer: Ezio Frigerio

Costumes: Ezio Frigerio, Mauro Pagano

Lightning: Vinicio Cheli

Coreography: Rudolf Nureyev

Year: 2020

Romeo et Juiette un matí al ballet