Romeo y Julieta el ballet més romàntic

HORARIS

Dilluns/ Lunes/ Monday – 14/02/2022

20:15 h (VOSE)

Romeo y Julieta el ballet més romàntic

La història d’amor imperible de Shakespeare és coneguda a tot el món. Des de la seva estrena el 1965 amb The Royal Ballet, Romeo i Julieta de Kenneth MacMillan ha esdevingut un ballet clàssic modern. La coreografia captura les emocions de la jove parella quan s’enamoren, malgrat les barreres finalment desencadenen el tràgic final de la història.


Cada reposició proporciona oportunitats perquè nous ballarins interpretin els malhadats amants. Tota la companyia aporta el colorit i l’acció de la Verona renaixentista, on un atrafegat mercat desemboca amb massa rapidesa en una lluita amb espases i una disputa familiar dóna pas a una tragèdia tant per als monescos com per als capulets

Sinopsi

Aquesta versió de Romeo i Julieta, creada pel director del Royal Ballet, Kenneth MacMillan, i estrenada el 1965, ha esdevingut un pilar del repertori del ballet modern. En aquesta projecció especial del dia de Sant Valentí, els amants desventurats intenten obrir-se camí entre l’acció i el color de la Verona renaixentista, on un mercat molt concorregut es converteix ràpidament a l’escenari d’una lluita d’espases, i una rivalitat familiar acaba a tragèdia per als Montesco i els Capuleto.

Fitxa Tècnica

Durada: 3h25

Coreografia: Kenneth MacMillan

Música: Sergey Prokofiev

Diseño: Nicholas Georgiadis

Repartiment: Marcelino Sambé (Romeo), Anna-Rose O’Sullivan (Julieta)

Any: 2022

Romeo y Julieta el ballet mas Romántico

La historia de amor imperecedera de Shakespeare es conocida en todo el mundo. Desde su estreno en 1965 con The Royal Ballet, Romeo y Julieta de Kenneth MacMillan se ha convertido en un ballet clásico moderno. La coreografía captura las emociones de la joven pareja cuando se enamoran, a pesar de las barreras finalmente desencadenan el trágico final de la historia.

Cada reposición proporciona oportunidades para que nuevos bailarines interpreten a los malhadados amantes. Toda la compañía aporta el colorido y la acción de la Verona renacentista, donde un ajetreado mercado desemboca con demasiada rapidez en una lucha con espadas y una disputa familiar da paso a una tragedia tanto para los monescos como para los capuletos

Sinopsis

Esta versión de Romeo y Julieta,creada por el director del Royal Ballet, Kenneth MacMillan, y estrenada en 1965, se ha convertido en un pilar del repertorio del ballet moderno. En esta proyección especial del día de San Valentín, los amantes desventurados intentan abrirse camino entre la acción y el color de la Verona renacentista, donde un mercado muy concurrido se convierte rápidamente en el escenario de una lucha de espadas, y una rivalidad familiar termina en tragedia para los Montesco y los Capuleto.

Ficha Técnica

Duración: 3h25

Coreografía: Kenneth MacMillan

Música: Sergey Prokofiev

Diseño: Nicholas Georgiadis

Reparto: Marcelino Sambé (Romeo), Anna-Rose O’Sullivan (Julieta)

Año: 2022

Romeo and Juliet the most romantic ballet

Shakespeare’s undying love story is known throughout the world. Since its premiere in 1965 with The Royal Ballet, Kenneth MacMillan’s Romeo and Juliet has become a modern classical ballet. The choreography captures the emotions of the young couple as they fall in love, despite the barriers ultimately triggering the story’s tragic end.


Each revival provides opportunities for new dancers to play the star-crossed lovers. The entire troupe brings the color and action of Renaissance Verona, where a busy market turns too quickly into a sword fight and a family feud turns to tragedy for Monesques and Capulets alike.

Synopsis

This version of Romeo and Juliet, created by the director of the Royal Ballet, Kenneth MacMillan, and premiered in 1965, has become a mainstay of the modern ballet repertoire. In this special Valentine’s Day screening, the star-crossed lovers try to navigate their way through the action and color of Renaissance Verona, where a busy market quickly becomes the scene of a sword fight, and a family rivalry ends in tragedy for the Montagues and the Capulets.

Technical Details

Lenght: 3h25

Coreography: Kenneth MacMillan

Music: Sergey Prokofiev

Design: Nicholas Georgiadis

Cast: Marcelino Sambé (Romeo), Anna-Rose O’Sullivan (Julieta)

Year: 2022

Romeo y Julieta el ballet més romàntic