Rossini Opera Festival Gala 40 Aniversari

HORARIS

Dimecres/ Miércoles/ Wednesday– 20/04/22

18:00 h (VOSE)

Rossini Opera Festival Gala 40 Aniversari

El Festival Rossini va celebrar el seu 40è aniversari amb una gala concert de primer nivell.
La qualitat del cant és inigualable, reunint a reconeguts i freqüents artistes del Festival amb una nova generació de prometedores veus Rossini.
Amb l’apassionada direcció de Carlo Rizzi i l’Orquestra Sinfonica
Nazionale della RAI es pot gaudir d’un foc artificial d’escenes yarias, protagonitzat pel tenor estrella Juan Diego Flórez, el tenor-americà Lawrence Brownlee, el baríton italià Nicola Alaimo, lamezzosoprano russa Anna Goryachova o la soprano nord-americana AngelaMeade, per nomenar.

Les crítiques estaven plenes d’elogis per a aquest All Star Game: Visca Rossini!

Fitxa Tècnica

Durada: 140 min

Director musical: Carlo Rizzi

Repartiment: Juan Diego Flórez, Angela Meade, Lawrence Brownlee, Nicola Alaimo, Anna Goryachova, Valeria Girardello, Claudia Muschio, Paolo Bordogna, Carlo Cigni, Ruzil Gatin, Michele Pertusi, Franco Vassallo

Any: 2019

Rossini Opera Festival Gala 40 Aniversario

El Festival Rossini celebró su 40 aniversario con una gala concierto deprimer nivel.
La calidad del canto es inigualable, reuniendo a reconocidos y frecuentesartistas del Festival con una nueva generación de prometedoras vocesRossini.
Con la apasionada dirección de Carlo Rizzi y la Orquesta Sinfonica
Nazionale della RAI se puede disfrutar de un fuego artificial de escenas yarias, protagonizado por el tenor estrella Juan Diego Flórez, el tenorestadounidense Lawrence Brownlee, el barítono italiano Nicola Alaimo, lamezzosoprano rusa Anna Goryachova o la soprano estadounidense AngelaMeade, por nombrar solo algunos.

Las críticas estaban llenas de elogios para este All Star Game: ¡Viva Rossini!

Ficha Técnica

Duración: 140 min

Director musical: Carlo Rizzi

Director de escena: Krzysztof Warlikowski

Reparto: Juan Diego Flórez, Angela Meade, Lawrence Brownlee, Nicola Alaimo, Anna Goryachova, Valeria Girardello, Claudia Muschio, Paolo Bordogna, Carlo Cigni, Ruzil Gatin, Michele Pertusi, Franco Vassallo

Año: 2019

Rossini Opera Festival Gala 40th Anniversary

The Rossini Festival celebrated its 40th anniversary with a top-level concert gala.
The quality of the singing is unmatched, bringing together well-known and frequent Festival artists with a new generation of promising Rossini voices.
With the passionate direction of Carlo Rizzi and the Symphony Orchestra
Nazionale della RAI can be enjoyed in a firework of scenes from Yaria, starring star tenor Juan Diego Flórez, American tenor Lawrence Brownlee, Italian baritone Nicola Alaimo, Russian mezzo-soprano Anna Goryachova or American soprano AngelaMeade, to name just a few.

The critics were full of praise for this All Star Game.

Technical Details

Lenght: 140 min

Musical Director: Carlo Rizzi

Stage Director: Krzysztof Warlikowski

Choirmaster: Roberto Gabbiani

Cast: Juan Diego Flórez, Angela Meade, Lawrence Brownlee, Nicola Alaimo, Anna Goryachova, Valeria Girardello, Claudia Muschio, Paolo Bordogna, Carlo Cigni, Ruzil Gatin, Michele Pertusi, Franco Vassallo

Year: 2019

Rossini Opera Festival Gala 40 Aniversari