HORARIS/ HORARIOS/ TIMES

Dijous/ Jueves/ Thursday – 17/11/22

20:30 h

Alcarràs la triomfadora de la Berlinale

Recentment coronada amb l’Os d’Or a la Berlinale, Carla Simón es confirma com una de les autores més brillants del panorama internacional. Després del fenomen Estiu 1993, el seu cinema amplia el focus, perquè el retrat intimista marca de la casa capti el dia a dia de tres generacions d’una família agricultora. Amb la pròxima collita de préssecs com a punt de referència i secundant-se en el treball naturalista que brinda el repartiment no professional, Alcarràs s’arrela en una terra carregada d’històries, i en la qual el pes del passat va cedint davant de la pressió d’un futur incert. Amb tot, captem l’emocionant llum crepuscular d’un món que, davant de les incerteses del present, sempre es pot refugiar en la calor humana de la seva gent.

Sinopsi

Després de vuitanta anys cultivant la mateixa terra, la família Solé es reuneix per fer junts la seva darrera collita.
En paraules de la seva directora: “Es tracta d’una història sobre la pertinença a una terra, a un lloc. Un drama sobre les tensions generacionals perpètues, la superació d’antigues tradicions i la importància de la unitat familiar en temps de crisi.”

Fitxa Tècnica

Calificació:  12 anys

Gènere:  Drama

Durada:  120′

Director:  Carla Simón

Repartiment: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Berta Pipó, Xenia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad, Montse Oró, Carles Cabós

Any: 2022

Idioma original: Català

País: Espanya, Itàlia

IMDB

Alcarràs la triunfadora de la Berlinale

Recientemente coronada con el Oso de Oro en la Berlinale, Carla Simón se confirma como una de las autoras más brillantes del panorama internacional. Tras el fenómeno Verano 1993, su cine amplía el foco, para que el retrato intimista marca de la casa capte el día a día de tres generaciones de una familia agricultora. Con la próxima cosecha de melocotones como punto de referencia y secundándose en el trabajo naturalista que brinda el reparto no profesional, Alcarràs se arraiga en una tierra cargada de historias, y en la que el peso del pasado va cediendo delante de la presión de un futuro incierto. Sin embargo, captamos la emocionante luz crepuscular de un mundo que, ante las incertidumbres del presente, siempre se puede refugiar en el calor humano de sus gentes.

Sinopsis

Después de ochenta años cultivando la misma tierra, la familia Solé se reúne para realizar juntos su última cosecha. En palabras de su directora: “Se trata de una historia sobre la pertenencia a una tierra, a un lugar. Un drama sobre las perpetuas tensiones generacionales, la superación de antiguas tradiciones y la importancia de la unidad familiar en tiempos de crisis.”

Ficha Técnica

Calificación: 12 años 

Género:  Drama

Duración:  120′

Dirección:  Carla Simón

Reparto:  Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Berta Pipó, Xenia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad, Montse Oró, Carles Cabós

Año: 2022

Idioma original: Catalán

País: España, Italia

IMDB

Alcarràs the winner of the Berlinale

Recently crowned with the Golden Bear at the Berlinale, Carla Simón is confirmed as one of the most brilliant authors on the international scene. After the Summer 1993 phenomenon, his cinema broadened its focus, so that the intimate portrait of the house captures the daily life of three generations of a farming family. With the forthcoming peach harvest as a point of reference and seconded in the naturalistic work provided by non-professional distribution, Alcarràs is rooted in a land full of stories, and in which the weight of the past is giving way to the pressure of an uncertain future. However, we capture the thrilling twilight of a world that, in the face of the uncertainties of the present, can always take refuge in the human warmth of its people.

Synopsis

After eighty years cultivating the same land, the Solé family gets together to make their last harvest together.
In the words of its director: “It is a story about belonging to a land, to a place. A drama about perpetual generational tensions, overcoming ancient traditions and the importance of family unity in times of crisis.”

Technical Details

Age Rating:  12 years old

Genre:  Drama

Lenght: 120′

Direction:  Carla Simón

Cast:   Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Berta Pipó, Xenia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad, Montse Oró, Carles Cabós

Year: 2022

Original Language: Catalan

Country: Spain, Italy

IMDB